Polityka bezpieczeństwa

Wszystkie dane, które Klienci przesyłają za pomocą formularzy sklepu Lumishop.pl w związku ze składaniem zamówień, są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień.

Kupujący ma na żądanie pełne prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych z bazy sklepu Lumishop.pl zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Złożenie zamówienia w sklepie Lumishop.pl oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję Klienta. Dyspozycję taką należy przesłać na adres: e-mail:biuro.lumishop@op.pl lub pocztą na adres firmy lumishop.pl

 


Transakcja

Sklep internetowy Lumishop.pl jest prowadzony przez firmę;

Lighthouse Monika Kiełczewska

Aleja Warszawska 92/94/27

10-083 Olsztyn

Użytkownik składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Lumishop.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza danych osobowych, adresowych i kontaktowych.

Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on e-mail wysłany automatycznie z serwisu Lumishop.pl potwierdzający przyjęte zamówienie. Lumishop.pl zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji.

W przypadku złożenia zamówienia w dniu innym niż roboczy będzie ono realizowane w najbliższy dzień pracujący następujący po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Czas reazlizacji zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych. W przypadku dłuższego terminu klient jest informowany przez obsługę sklepu.

Ceny towarów będące w ofercie sklepu Lumishop.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

Każda transakcja zawarta w sklepie Lumishop.pl potwierdzana jest fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru lub przelewem na konto bankowe.

Dane katalogowe produktów przedstawione na stronach sklepu mogą być niepełne zaś zdjęcia produktów ze względu na ograniczoną rozdzielczość, kompresję, zmiany wyglądu produktów w zależności od oświetlenia oraz inne przyczyny mogą nie oddawać wszystkich szczegółów i cech produktów. Wszelkie wątpliwości Klient wyjaśnia przesyłając zapytanie do sklepu Lumishop.pl przed dokonaniem zakupu.

W przypadku gdy zamówienie składa się z kilku towarów mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Lumishop.pl ostatniego elementu zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej sklepu Lumishop.pl, jednak zmiany te nie dotyczą praw nabytych osób korzystających ze sklepu.

Regulamin obowiązuje od 01-05-2013.

 


Wysyłka i zwroty

Sklep Lumishop.pl wysyła zamówione produkty za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej.

W momencie odbioru przesyłki kurierskiej odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie z towarem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem Lumishop.pl

Po odbiorze nieuszkodzonej paczki należy sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie stwierdzenia takiej sytuacji należy w możliwie krótkim czasie skontaktować się ze sklepem Lumishop.pl 

Czas na zgłoszenie nieprawidłowości w dostawie wynosi maksymalnie 3 dni o dnia doręczenia.

Przesyłki wysyłane przez sklep Lumishop.pl są starannie pakowane i zabezpieczane.

Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone od uszkodzenia i zaginięcia.

W przypadku przesyłek za pobraniem dowodem wpłaty jest podpisany przez przewoźnika list przewozowy.

W przypadku reklamacji wadliwy towar należy zapakować wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (kable, zasilacze, itp.) i odesłać na własny koszt do sklepu Lumishop.pl

Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna jeśli produkt ją posiada.

Do podlegającego reklamacji produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) oraz opis problemu.

Adres wysyłki dla reklamacji: 

Lighthouse Monika Kiełczewska

Aleja Warszawska 92/94/27

 

10-083 OlsztynJeżeli nie będzie możliwa naprawa i wymiana produktu na nowy (na przykład z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.

Zgodnie ustawą z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny Konsument może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Od umowy odstąpić może jedynie Klient mający status konsumenta w myśl art. 22[1] kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W przypadku konieczności zwrotu pieniędzy Klientowi (niezależnie od przyczyny) sklep Lumishop.pl dokona zwrotu należnej kwoty po nadesłaniu przez klienta czytelnie podpisanej imieniem i nazwiskiem faktury korygującej wraz z datą złożenia podpisu (Urząd Skarbowy nie akceptuje kopii tego dokumentu przesłanego faksem, e-mailem, itp).

Sklep internetowy Lumishop.pl zastrzega sobie prawo żądania zaliczki w wysokości min. 30% składanego zamówienia w przypadku gdy jego wartość przekracza 1000zł lub dotyczy produktów nietypowych a także w przypadku gdy zamawiana jest duża ilości lamp tego samego typu. Produkty sprowadzane na specjalne zamówienie oraz do których sklep zażądał całkowitej lub częściowej przedpłaty nie podlegają zwrotowi oraz Klient nie ma możliwości zrezygnowania z takiego zamówienia.

Sklep Lumishop.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 


Producenci

Newsletter


(c) 2013 - 2016 - Wykonanie strony internetowej www.webmaster.olsztyn.pl.